Spolupráca s AddWork

Koncom roka 2014 sme sa v Nemaj na saláme rozhodli, že budeme zdieľať obsah od Neziskovej organizácie AddWork, ktorá sa snaží priblížiť rôzne pracovné pozície a čo k nim potrebujete formou video interview s ľuďmi, ktorý danú prácu vykonávajú. Predstavení ľudia v nich prezentujú a vysvetľujú, ako vyzerá ich bežný pracovný deň a aké schopnosti, zručnosti a vzdelanie je potrebné na výkon ich povolania.