Úvod

Vítajte na stránke projektu Nemaj na saláme. Tento projekt vznikol za účelom poskytovania relevantných informácií o možnostiach vysokoškolského štúdia pre študentov stredných škôl.

Štúdium nie je samoúčelné. Univerzity a vysoké školy majú pripravovať vysokokvalitný personál vhodný pre potreby pracovného trhu. Dnes ale existuje výrazný nesúlad medzi ponukou vysokoškolského vzdelávania a tým, čo pracovný trh potrebuje. Štruktúra študijných odborov na univerzitách a vysokých školách a dokonca aj samotná kvalite poskytovaného vzdelávania často nespĺňajú požiadavky zo strany zamestnávateľov. Z tohto dôvodu množstvo absolventov nie je schopných uplatniť sa vo svojom odbore na Slovensku. Riešenie je buď odchod do zahraničia alebo práca v odbore, ktorý ani neštudovali.

Našim cieľom je aj prostredníctvom tejto stránky poskytnúť stredoškolákom informácie, ktoré pracovné pozície sú atraktívne, a kde môžu absolvovať čo najkvalitnejšie vysokoškolské štúdium, aby sa mohli zodpovedne a správne rozhodnúť čo študovať alebo či vôbec ísť ďalej študovať.

Za hosting našeho Webu ďakujeme Websupportu!

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

FB Feed

News Feed